| סגור |
מאמר מאתר: בלוגוש
כותרת המאמר: מאמר שאינו מופיע בתפריט אך יש אליו קישור
מאת: admin


ישנם מצבים בהם אנו רוצים ליצור קישור למאמר, אך שזה לא יופיע במניין המאמרים
באינדקס הכללי של הפורטל, לדוגמה:
קישור לתפריט עליון - ראה דוגמה קישור מאמרים בכפתורים בתפריט עליון, אשר מקושרים
למאמרים שאינם מופיעים ברשימת המאמרים המלאה באינדקס.

כדי לבצע את האמור, כל שצריך לעשות הוא לכתוב את המאמר באופן רגיל, אולם
לא לאשר אותו.
לאחר מכן, להכנס לרשימת המאמרים, לאתר את המאמר, לעהתיק את קיצור הדרך אליו *
הדביקו במקום הרצוי כקישור.

 

* העתקת קיצור דרך:
  עמוד עם מצביע העכבר מעל הקישור,
  הקלק קליק ימני מעל הקישור,
  בחר ב-"העתק קיצור דרך"
  עבור למקום הרצוי, הקלק עם מצביע העכבר בקליק ימני,
הדבק את הקיצור