| סגור |
מאמר מאתר: בלוגוש
כותרת המאמר: קובייה חופשית
מאת: admin


קובייה חופשית הינה האפשרות שלך לעצב קוביית תוכן כרצונך.
ניתן להדביק טקסטים, לשלב תמונות, יכולת להציג שפת קוד תכנות כגון:
DHTML
, ג'אווה סקריפט ועוד, לא כל הסקריפטים יכולים לעבוד, אולם
כדאי לנסות ולהתנסות במודול על מנת למצוא את הדרך להפיק ממנו את המיירב. 
כמוכן, קובייה חופשית יכולה לשמש אותך כמקור להצגת תמונות
נוספות על אלו
הקיימות במסגרת קוביית תוכן מסוג "פרסומת" ולמעשה
מאפשרת לך להציג
מספר בלתי מוגבל של תכנים בפורטל.

הקובייה עצמה ניתנת לתכנון עיצובי אשר יפורט בהמשך וכולל בין היתר
תכנון צבעים, מידות, רקעים ויכולת לשלב את הקובייה בכל אחד מהטורים
בפורטל, בהתאם לעיצוב הכללי הקיים.


תהליך שילוב קוביית תוכן בפורטל מורכב מ-2 שלבים:
בניית הקובייה
שילובה בטורי התכנים.

 

בניית קוביית תוכן חופשית
בתפריט הניהול, בחר את תפריט הגדרות מערכת >> בניית קוביות תוכן.


במסך שייפתח בפניך תוצג רשימת קוביות התוכן הקיימות במערכת.

על מנת לצפות בקוביית התוכן, באופן עצמאי, לחץ על שם הקובייה.
על מנת להוסיף קובייה, לחץ על הוסף חדש.
על מנת לערוך קובייה קיימת, לחץ על סמלון העריכה בשורה המתאימה.
על מנת למחוק קוביית תוכן, בחר בסמלון המחיקה בשורה המתאימה,
ואשר את המחיקה.

הוסף חדש \ ערוך קובייה קיימת
עם הבחירה באפשרות זו, יפתח בפניך מסך עיצוב קוביית תוכן חדשה:


מס"ד- מספר רץ של המערכת למיספור הקוביות     
כותרת- כותרת הקובייה, כפי שתופיע אם תאשר הופעת כותרת, כמוכן, כותרת זו
            תשמש אותך באיתור הקובייה מתוך מבחר הקוביות בתכנון עימוד הפורטל.     
להציג כותרת- סמן אם ברצונך שהקובייה תופיע עם שורת כותרת.
צבע רקע כותרת- בחר את צבע הרקע לשורת הכותרת
תמונת רקע כותרת- בחר את תמונת הקרע לשורת הכותרת
גובה קובייה- רשום את גובה הקובייה כפי שתשולב בפורטל
רוחב קובייה- ציין את רוחב הקובייה, שים לב להתייחס לרוחב הטורים כפי שמצויין
                     בראש עמוד זה
יישור תוכן- קובע את יישור התוכן בתוך הקובייה: ללא יישור- התוכן יוצג כפי שעוצב
                  על ידך מלכתחילה.
                 מרכז \ ימין \ שמאל- קביעת ייושר זו גוברת על העיצוב הקיים בתוך הקובייה עצמה.   
צבע רקע תוכן- בחר את צבע רקע קוביית התוכן
תמונת רקע לתוכן- בחר את תמונת הרקע של קוביית התוכן.
פעיל- סמן אם קובייה זו פעילה ותהייה זמינה לבחירה בעת עיצוב ותכנון התכנים בפורטל. תוכן הקובייה- תיבת עיצוב תוכן 

שילוב קוביית תוכן חופשית בתכנון תכני הפורטל
לאחר עיצוב קוביות התוכן, במידה והן סומנו על ידך כפעילות, הן תופענה לבחירתך בתפריט:
תפריט עיצובים » תכנון עימוד האתר, ובעמוד: תפריט עיצובים » תכנון עימוד טור ימין בעמודי משנה


לתשומת לבך: מכיוון שבשליטתך קביעת מימדי הקובייה, הרי שתוכל לתכנן לשלב אותן גם בטורי הצד וגם בטור המרכזי. עם כותרת או בלעדיה.

בעת בחירת שילוב קוביות התוכן בעמודים השונים, תוצג לפניך רשימת קוביות התוכן החופשית, כאשר שמות הקוביות החופשיות הן על רקע סגול:


המשך התהליך הוא כפי שהנך מכיר בשילוב התכנים המוכנים כבר, שמור וצפה בתוצרת.